Αναστολή προθεσμιών σε δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για τις Δράσεις του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, του Πίνακα που ακολουθεί, αναστέλονται όλες οι δεσμευτικές προθεσμίες που αφορούν στην αξιολόγηση, υλοποίηση και ολοκλήρωση πράξεων δικαιούχων, ενδεικτικά: παροχή διευκρινίσεων και υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και δικαιολογητικών για αξιολόγηση ένταξης, αξιολόγηση ένστασης, καθώς και για ένταξη προτάσεων, υποβολή ένστασης επί σχετικής διοικητικής απόφασης, υποβολή αιτήματος πιστοποίησης και επαλήθευσης, ολοκλήρωση πράξεων. Η αναστολή των προθεσμιών κρίθηκε αναγκαία λόγω της εξαιρετικά επείγουσας και επιτακτικής ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και στο πλαίσιο λήψης κατεπειγόντων/αναγκαίων μέτρων για την οικονομία της Χώρας.

Οι Δράσεις που τροποποιούνται είναι οι ακόλουθες:

Σχετικές Αποφάσεις Αναλυτικής Πρόσκλησης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν Τίτλος Δράσης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 668/148/Α2/11.02.2016

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 667/147/Α2/11-02-2016 Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 669/149/Α2/11-02-2016 Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 670/150/Α2/11-02-2016 Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2713/1046/A2/08.06.2017 Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- B’ Κύκλος

ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 5732/713/Α3/07-11-2017 Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 6129/852/Α3/20-11-2017 ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό

ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 8756/2894/Α3/19-12-2018 Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 8755/2893/Α3/19-12-2018 Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση

ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3168/531/Α2/04-06-2018 Ψηφιακό Βήμα

ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3167/530/Α2/04-06-2018 Ψηφιακό Άλμα

ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3185/1063/Α3/04.06.2018

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Η αναστολή ισχύει από 1ης Φεβρουαρίου 2020 και μέχρι την έκδοση σχετικής νεότερης απόφασης.

www.desm-os.gr 2020-04-14 10:05:25

Τελευταία Νέα

Πόθεν έσχες: Έναρξη υποβολής δηλώσεων - Έως 30 Νοεμβρίου η προθεσμία

«Έναρξη υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) ν. 3213/2003 & Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) έτους 2022 (χρήση...συνέχεια...

www.taxheaven.gr
2022-09-08 21:46:42

Έναρξη των αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του νέου αναπτυξιακού νόμου

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Νίκος Παπαθανάσης ανακοινώνει την έναρξη από σήμερα, Δευτέρα...συνέχεια...

www.e-forologia.gr
2022-09-06 20:30:00

Εποχικό Βοήθημα: Τη Δευτέρα 12.09 ξεκινούν οι αιτήσεις έτους 2022

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δ.ΥΠ.Α. ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Τμήμα Επικοινωνίας...συνέχεια...

www.taxheaven.gr
2022-09-06 20:25:24vatsi.gr